Begeleiding - PGB-begeleiding

Met begeleiding aan ggz-cliënten via een PersoonsGebonden Budget heb ik ruime ervaring. Ik werk voor mensen in sterk uiteenlopende situaties, bij zeer verschillende problemen en beperkingen. Ik help bijvoorbeeld bij opruimen in huis, ordenen van administratie, bij accepteren en hanteren van beperkingen en anders-zijn, bij contact met ggz-hulpverleners, uitbreiden sociale contacten, vinden van vrijwilligerswerk, bij versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

De regelgeving voor deze begeleiding verandert vaak. De inhoud en aanpak van de begeleiding pas ik indien nodig aan, om aan de vereisten te blijven voldoen.  

Eerder deed ik werkervaring voor ggz-cliënten op bij:

_
_
_
__
__
__
Welkom
Actueel
Begeleiding
Hoogbegaafden
Nadere kennismaking
Verwijzingen
Contact
Blog
Downloads

'cause the soul of nobody knows, how a flower grows

Cat Stevens